Agjencia Kombëtare e Diasporës


Agjencia Kombëtare e Diasporës, ka për mision zhvillimin dhe thellimin e bashkëpunimit institucional me diasporën, nëpërmjet:

 

1. Përmirësimit të pozitës së anëtarëve të diasporës, si dhe mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të tyre në vendet ku ata jetojnë;

2. Ofrimit të ndihmës për ruajtjen e trashëgimisë kulturore kombëtare;

3. Nxitjes së bashkëpunimit ekonomik ndërmjet vendit të origjinës dhe diasporës;

4. Bashkëpunimit për prosperitetin e të gjithë̈ kombit, paqen, mirëqenien, kulturën dhe solidaritetin shoqëror.

 

Kliko këtu për të parë faqen e Agjencisë Kombëtare të Diasporës.