Platforma interaktive


ORGANIZATA SHQIPTARE NË DIASPORË

Platforma interaktive diasporaflet.org synon t’u ofrojë organizatave në Diasporë një hapësirë virtuale për t’u lidhur me njëra-tjetrën dhe me komunitetet përreth, të promovojnë veten dhe punën e tyre në vendet ku veprojnë si dhe të punojnë në mënyrë më të strukturuar për interesat e Diasporës në shtetet amë. Të gjitha organizatat formale ose joformale në Diasporë, mund të krijojnë profilin e tyre në platformë dhe ta përditësojnë atë me informacione në çdo kohë duke u regjistruar  këtu .